TACK FÖR ATT DU VILL ENGAGERA DIG FÖR MUSIKHJÄLPEN 2018

ALLA FUNKAR OLIKA. DIN MUSIK RÄDDAR LIV.

Alla bidrag är viktiga och tas tacksamt emot! Musikhjälpen är ett samarbete mellan Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen. Vårt arbete ska bedrivas självständigt utan inflytande från kommersiella, politiska eller religiösa intressen. Trovärdighet och oberoende präglar hela vår verksamhet. Av den anledningen är det viktigt att alla som kommer i kontakt med Musikhjälpen förstår om det är någon annan än Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen som ligger bakom en insamling

Vad gäller vid namngivning av en insamling?

När du namnger din insamling måste det framgå att det inte är ett samarbete med Musikhjälpen, utan till förmån för insamlingen. ”Spring för Musikhjälpen” eller ”Örebro för Musikhjälpen” är exempel på godkända namn. Du får inte heller utge dig för att vara någon du inte är och om du använder dig av ett företagsnamn eller organisationsnamn är det viktigt att du har rätt att använda det namnet.

En insamling får inte innehålla följande:

  • Svordomar eller obscena ord
  • Pornografiskt innehåll
  • Främlingsfientliga yttranden
  • Sexistiska yttranden
  • Hot, trakasserier, uppvigling, personliga påhopp, förtal, skvaller eller lögner
  • Syfta till att främja användning av droger eller alkohol
  • Sprida sina egna budskap eller driva kampanjer som inte har med Musikhjälpen att göra.

Vi förbehåller oss rätten att inte dela ut grafiken eller be företag, organisationer eller andra som startar en insamling att upphöra med att använda materialet/ varumärket om vi anser att det används i ett samman­hang som skadar förtroendet för Sveriges Radio, SVT och/eller Radiohjälpen. Våra verksamheter är oberoende från politiska eller kommersiella intressen och vi förbehåller oss därför rätten att ta bort insamlingar med politiska eller kommersiella budskap. Vi förbehåller oss rätten att moderera texterna till de insamlingar som registrerats.

Hur får jag använda Musikhjälpens varumärke?

Vi har tagit fram grafik som heter Stöd Musikhjälpen 2018 som bland annat innehåller en affischmall och en logga. Företag som har skänkt en gåva får grafik som heter Vi Stödjer Musikhjälpen. Det är denna grafik som får användas för att visa upp din insamling oavsett plattform. Du får inte använda Musikhjälpens logotyp eller den gröna färg som finns i vår grafik. Du får till exempel inte kopiera Musikhjälpens grafik från hemsidan eller Facebooksidan för att använda i din insamling. Du får inte trycka grafiken eller varumärket Musikhjälpen direkt på en kommersiell produkt utan Musikhjälpens tillstånd.

Grafiken och varumärket får användas i enlighet med dessa regler fram till den 31/1 2019. Vid tveksamheter om hur grafiken får användas vänligen kontakta musikhjalpen@sverigesradio.se

Vad gäller vid insamling och gåvor?

När du samlar in till Musikhjälpen ska alla gåvor gå oavkortat till Musikhjälpen via Radiohjälpen eller vår digitala insamlingssida. Du får inte kommunicera andra insamlingsvägar, till exempel eget kontonummer eller swishnummer.

Vad gäller vid försäljning av varor och tjänster?

Om Musikhjälpens varumärke eller Stöd Musikhjälpen/ Vi stödjer Musikhjälpen-grafik används vid kommersiell försäljning av varor och tjänster till förmån för Musikhjäl­pen måste alltid minst 80 procent av försäljningsbelop­pet gå oavkortat till Musikhjälpen. Är du privatperson eller sysslar med försäljning för Musikhjälpen inom ramen för ideell verksamhet måste det tydligt framgå hur stor del av försäljningsbeloppet som går till Musikhjälpen. Du har själv skyldighet att kolla upp vilka skatte- och momsregler som gäller vid försäljning.

Hur sprider jag min insamling?

Vi vill gärna att du berättar om din insamling! Musikhjälpens varumärke får dock inte användas i annonsering eller sponsrade inlägg. Däremot får du gärna sprida din insamling i egna kanaler, till exempel i butik, på hemsida, sociala konton och i nyhetsbrev eller genom affischering och media.

Du får inte utforma din insamling som ett erbjudande i syfte att värva kunder, följare eller medlemmar, till exempel ”gilla vår sida så skänker vi 1 krona till Musikhjälpen” eller ”teckna ett medlemskap så skänker vi 10 kronor till Musikhjälpen".

Om du planerar ett större insamlingsevenemang som till exempel en egen maratonsändning och har frågor om mer omfattande användning av varumärket får du gärna höra av dig till musikhjalpen@sverigesradio.se

Personuppgiftshantering

Radiohjälpen (105 10 Stockholm, org.nr. 802007-9755) samlar in information från dig när du skänker en gåva till Musikhjälpen via bossan.musikhjälpen.se. Beroende på vilken kanal du använder för att ge din gåva får vi ditt namn, e-post och/eller ditt telefonnummer. Den information vi samlar in från dig använder vi för att kunna administrera din gåva, ge dig service och uppfylla rättsliga krav. Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. Radiohjälpen kan använda personuppgiftsbiträde som hanterar uppgifterna enbart i enlighet med det syfte och för de ändamål som anges här. Radiohjälpen raderar uppgifterna när dessa inte längre behövs för att uppfylla syftet med lagringen. Om du inte längre vill att vi hanterar dina personuppgifter och att dessa skall raderas eller om du är missnöjd, mejla till radiohjalpen@svt.se. Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du framföra till behörig tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

Med vänlig hälsning

Musikhjälpen-teamet